МОНГОЛ ДАХЬ АЛБАН ЁСНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

 
 
 
Бүтээгдэхүүн: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

7.4.4. Уреаплазмоз

Уреаплазм шимэгчээр үүсгэгдсэн шимэгчийн өвчин

Эмчилгээ нь 7.4.3.-т заасны дагуу хийгдэнэ.