МОНГОЛ ДАХЬ АЛБАН ЁСНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

 
 
 
Бүтээгдэхүүн: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Эмч нарын NSP-ийн талаарх судалгаа, лекцүүд

  

 

 

БАД буюу Биологийн Идэвхт Нэмэлт бүтээгдэхүүний талаар

хоол зүйч эмчийн ярилцлага 

https://www.youtube.com/watch?v=DJQWaNLImlA&feature=emb_err_watch_on_yt

 

 

 

NSP корпорацын Грепайн Протекторс бүтээгдэхүүний талаарх

АУ-ны доктор Н.Смирновагийн яриа