МОНГОЛ ДАХЬ АЛБАН ЁСНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

 
 
 
Бүтээгдэхүүн: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Нөхөн үржихүйн систем

8.1 Эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн систем

8.1.1 Сарын тэмдгийн үеийн өвдөлт, сарын тэмдгийн өмнөх хам шинж

8.1.2. Өндгөвчний архаг үрэвсэл

8.1.3. Жирэмсний үед эмэгтэйчүүдийн өвчний хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх

8.1.5. Эндометриоз буюу умайн дотор давхарын эмгэг салбарлалт

8.1.6. Үтрээний мөөгөнцөр

8.1.7. Үр зулбах

8.1.8. Цэвэршилт

8.1.9. Мастопатия буюу Хөхний эмгэг

8.1.9.1. Организмыг бэхжүүлэх, цэвэрлэх, шимэгчийн эсрэг программ (21 өдөр)

8.1.10. Миома буюу Умайн хоргүй хавдар

8.1.11. Нөхөн үржихүйн эрхтэнүүдийг тэжээлээр хангах

8.1.11.1. Өсвөр насны охидын бэлгийн хөгжилтийн саатал

8.1.11.2. Өсвөр насны охидын эрүүл мэндийн зохицуулалт

8.1.12. Поликистоз буюу Өндгөвчинд олон уйланхай бий болох (эхний шат)

8.1.13. Умайн үрийн хоолойд наалданги үүсэх, үргүйдэл

8.1.14. Эмэгтэйчүүдийн архаг үрэвсэлт өвчин

8.1.15. Умайд хатуурсан нягтрал үүсэх

8.2 Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн систем

8.2.1. Эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн системийг сэргээх

8.2.2. Өсвөр насны эрэгтэй хүүхдийн (12-14 насны)нөхөн үржихүйн замын эрхтнүүдийн өсөлт

8.2.3. Простатит буюу Түрүү булчирхайн үрэвсэл

8.2.4. Түрүү булчирхайн хоргүй хавдар (аденом)

8.2.5. Эрчүүдийн цэвэршилт буюу Андропауз

8.2.6. Цисталгия буюу шээс дусагнах эмгэг