МОНГОЛ ДАХЬ АЛБАН ЁСНЫ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР

 
 
 
Бүтээгдэхүүн: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Дотоод шүүрлийн булчирхайн систем

9.1 Диабет буюу Чихрийн шижин

9.1.1 Хүүхдийн дотоод шүүрлийн булчирхайн эмгэг

9.1.1.1. Бамбай булчирхайн өвчин

9.1.1.1.1. Бамбай булчирхай өвчлөхөөс урьдчилан сэргийлэх

9.1.1.2. Хүүхдийн өсөлт зогсох, удаашрах

9.1.1.3.  Хүүхдийн таргалалт

9.1.1.4.  Чихрийн шижинтэй хүүхдэд

9.1.2.  Инсулин хамааралтай чихрийн шижин

9.2. Бамбайн булчирхайн эмгэг

9.2.1. Диффузный нетоксический зоб буюу Бамбай булчирхайн тархмал эмгэг /хордлоггүй/

9.2.2 Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) буюу дархлааны системийн хямралаас үүссэн бамбайн үрэвсэл

9.2.3. Гипотиреоз буюу бамбайн булчирхайн дутмагшил

9.2.3.1. Гипотериозын эмчилгээний өргөтгөсөн курс (Эндемический зоб)

9.2.4 Диффузный или узловой зоб буюу Тархмал эсвэл зангилаат бамбайн үрэвсэл, Мастопати буюу хөхний эмгэг,Фибромиома буюу умайн хоргүй хавдар

9.2.5 Диффузный токсический зоб буюу бамбайн булчирхайн тархмал эмгэг /хордлоготой/